Sobre el pontet de la Corredora Mestra

El GREHIC va sol·licitar al consistori de la ciutat de Castelldefels, en un escrit del passat mes de desembre, la inclusió d’una dotació econòmica per a la restitució del pontet de la Corredora Mestra. L’escrit de l’entitat es va llegir en el Ple Muncipal de gener. La proposta, coincident amb una moció presentada al mateix ple, va ser aprovada per la unanimitat dels membres de l’actual cambra de govern municipal. Les gestions dutes a terme pel GREHIC respecte del pontet de la Corredora Mestra, doncs, van veure una resolució favorable: la inclusió d’una partida pressupostària del 2014, encara per aprovar.

Malauradament, nou anys després, el pontet resta encara pendent de retornar al seu lloc d’origen i malgrat les unanimitats en el Ple municipal en favor de la seva restitució, sembla encara molt i molt llunyana aquesta possibilitat si no s’habilita el pressupost corresponent per a la restauració i es donen el passos executius pertinents per l’Ajuntament al respecte, més enllà de les declaracions al Ple i als mitjans de comunicació.

Check Also

Properes activitats

Us convidem a seguir les nostres properes activitats (i les passades) consultant els nostres butlletins …